Sunday, March 6, 2016

ILMU PENSYARIKATAN

1.                   Apakah jenis perniagaan yang hendak saya jalankan?
Milikan tunggal? Perkongsian ? perkongsian terhad? Syarikat sdn bhd?

2.                   Adakah sebrang larangan atau sekatan akan dikenakan sekiranya saya menjalankan perniagaan tersebut?
Adakah perniagaan yang bakal aku jalankan bertentangan dengan undang-undang Malaysia?
Barang/ Perkhidmatan terlarang?

3.                   Berapakah jumlah orang yang akan terlibat dalam perniagaan ini?
Lagi ramai lagi efektif atau lagi kurang lagi efektif?

4.                   Apakah pelan pembangunan perniagaan yang akan dijalankan?
Pelan jangka panjang? Pelan jangka pendek?

5.                   Berapakah jumlah modal yang ada? Berapakah jumlah modal yang diperlukan?
Jumlah modal yang dibenarkan? Modal berbayar?

6.                   Apakah potensi perniagaan yang dijalankan?
Keunikan produk/service? Lokasi? Pekerja yang mahir?

7.                    Apakah risiko yang akan terlibat sekiranya aku menjalankan perniagaan ini?

8.                   Apakah implikasi taks yang akan dikenakan kepada saya?


Sekirangnya anda telah berjaya menjawab kesemua soalan tersebut. Jangan ragu-ragu untuk memulakan langkah sebagai usahawan yang berjaya. Daftarlah perniagaan anda dan mulakan perniagaan anda dengan dengan yakin bersama kami.
Daftar perniagaan dengan bantuan team Click Corporate Services. Mungkin anda menjadi orang yang bertuah untuk dapatkan tawaran isimewa dari kami.

Hubungi kami di 011-2440 2113 atau email sahaja kepada clickcorporate@gmail.com

#jomdaftarsyarikat #ccs #teamkakikira

No comments: